Current Group Members
Name
Position
Grade
Yang Zhimou
Professor
 
Wang ling
Professor
 
Gao Jie
Assistant professor
 
Shi Yang
Assistant professor
Wang Youzhi
Graduate
2014
Pu Guojuan
Graduate
2016
Chen Yaoxia
Graduate
2016
Liang Chunhui
Graduate
2017
Xu Tengyan
Graduate
2017
Zhan Jie
Graduate
2016
Yan Xiaorong
Master
2018
Chen Yumiao
Master
2018
Ai Sifan
Master
2018
Shang Yuna
Graduate
2018
Zhang Yiming
Master
2016
Zheng Debin
Graduate
2018
Gao Zhengfeng
Master
2017
Zhang Lushuai
Master
2017
Li Xinxin
Master
2017
Wang Yuhan
Master
2017
Sun Shenghuan
Undergraduate
2015
 
Previous Group Members
Name
Degree or Position
Current position
Wang Huaimin
Graduate
Postdoc,Brandeis University
Gao Jie
Graduate
Assistant Professor, NanKai. Univ.
Shi Yang
Graduate
Assistant Professor, NanKai. Univ.
Zhang Xiaoli
Graduate
Lecturer, Northwest A&F University
Wang Zhongyan
Graduate
Assistant Researcher,Institute of Radiation Medicine Chinese Academy of Medical Sciences
Ren Chunhua
Graduate
Assistant Researcher,Institute of Radiation Medicine Chinese Academy of Medical Sciences
Cai Yanbin
Graduate
Associate professor,Zhujiang hospital
Yang Chengbiao
Graduate

Postdoc, Sun Yat-sen University (2016.07-2018.06)

Postdoc, Wayne State University(2018.07- )

Lv Linna
Master
Ph.D, Nanyang Technological University
Wu Zhidan
Master
Liu Zheng
Undergraduate
Ph.D, The University of Hong Kong
Song Donghui
Undergraduate
Ph.D, University of Connecticut
Tan Ming
Undergraduate
Ph.D, National University of Singapore
Zhang Mengqi
Undergraduate
Ph.D, Wayne State University
Fengzhao Qianqi
Undergraduate
Ph.D, Brandeis university
Shen Haosheng
Undergraduate
Ph.D, National University of Singapore
Li Can
Master
 
He Shuangshuang
Master
 
Shi Fang
Master
 
Yi Linan
Master
 
Ren Xinrui
Master
 
Wang Jingyu
Graduate
Lecturer, Tianjin Medical University
Miao Xiaoming
Master
Ph.D, University of Groningen
Bian Meijie
Master
Dongnan hengsheng, Tianjin
Han Aitian
Master
 
Hu Yawen
Master
Ping An Bank Co., Ltd
Fan Chuang
Master