Current Group Members
Name
Position
Grade
Yang Zhimou
Professor
 
Wang ling
Professor
 
Gao Jie
Assistant professor
 
Shi Yang
Assistant professor
Cai Yanbin
Graduate
2014
Wang Youzhi
Graduate
2014
Wang Zhongyan
Graduate
2015
Pu Guojuan
Graduate
2016
Ren Xinrui
Master
2014
Xu Tengyan
Master
2014
Zhan Jie
Master
2014
Yi Linan
Master
2015
Liang Chunhui
Master
2015
Li Can
Master
2015
Shi Fang
Master
2015
 
Previous Group Members
Name
Degree or Position
Current position
Wang Huaimin
Graduate
Postdoc,Brandeis University
Gao Jie
Graduate
Assistant Professor, NanKai. Univ.
Shi Yang
Graduate
Assistant Professor, NanKai. Univ.
Zhang Xiaoli
Graduate
Lecturer, Northwest A&F University
Ren Chunhua
Graduate
Assistant Researcher,Institute of Radiation Medicine Chinese Academy of Medical Sciences
Yang Chengbiao
Graduate
Postdoc, Sun Yat-sen University
Lv Linna
Master
Ph.D, Nanyang Technological University
Wu Zhidan
Master
Liu Zheng
Undergraduate
Ph.D, The University of Hong Kong
Song Donghui
Undergraduate
Ph.D, University of Connecticut
Tan Ming
Undergraduate
Ph.D, National University of Singapore
Zhang Mengqi
Undergraduate
Ph.D, Wayne state u
Fengzhao Qianqi
Undergraduate
Ph.D, Brandeis university
Shen Haosheng
Undergraduate
Ph.D,National University of Singapore
Wang Jingyu
Graduate
Lecturer, Tianjin Medical University
Miao Xiaoming
Master
Ph.D, University of Groningen
Bian Meijie
Master
Dongnan hengsheng, Tianjin
Han Aitian
Master
 
Hu Yawen
Master
Ping An Bank Co., Ltd
Fan Chuang
Master