Current Group Members
Name
Position
Grade
Yang Zhimou
Professor
 
Wang ling
Professor
 
Gao Jie
Associate professor
 
Shi Yang
Associate professor
Li Jie
Postdoctor
 
Hu Zhiwen
Postdoctor
 
Zhang Yiming
Graduate
2019
Li Xinxin
Graduate
2019
Wang Yuhan
Graduate
2019
Chen Yumiao
Graduate
2020
Xie Limin
Graduate
2020
Ai Sifan
Graduate
2020
Zhang Zhenghao
Graduate
2021
Zhang Xiangyang
Graduate
2021
Ding Yinghao
Graduate
2021
Liu Jingfei
Master
2019
Peng Rong
Master
2019
Zhang WenWen
Master
2019
Zhang Ying
Master
2020
Huang Huanpeng
Master
2020
Yu Yingying
Master
2021
Wan Yaxin
Master
2021
Wang Zhongqiu
Master
2021
Li Wei
Master
2021
 
Previous Group Members
Name
Degree or Position
Current position
Wang Huaimin
Graduate

Postdoc,Brandeis University(2015.06-2019.06)

Professor, Westlake University

Gao Jie
Graduate
Associate Professor, NanKai. Univ.
Shi Yang
Graduate
Assistant Professor, NanKai. Univ.
Wang Youzhi
Graduate
NORMAN Biological technology company, Nan Jing
Zhang Xiaoli
Graduate
Assistant professor, Northwest A&F University
Pu Guojuan
Graduate
Assistant professor, Henan Province Pepople’s Hospital, city of Zheng Zhou
Zhan Jie
Graduae

Postdoc, Southern Medical University, Guang Zhou.

Wang Zhongyan
Graduate
Assistant professor,Institute of Radiation Medicine Chinese Academy of Medical Sciences
Ren Chunhua
Graduate
Assistant professor,Institute of Radiation Medicine Chinese Academy of Medical Sciences
Cai Yanbin
Graduate
Associate professor,Zhujiang hospital
Yang Chengbiao
Graduate

Postdoc, Sun Yat-sen University (2016.07-2018.06)

Postdoc, Wayne State University(2018.07- )

Dong Wenhao
Postdoctor
Assistant Professor,Tianjin University of Commerce
Lv Linna
Master
Ph.D, Nanyang Technological University
Wu Zhidan
Master
Liu Zheng
Undergraduate
Ph.D, The University of Hong Kong
Song Donghui
Undergraduate
Ph.D, University of Connecticut
Tan Ming
Undergraduate
Ph.D, National University of Singapore
Zhang Mengqi
Undergraduate
Ph.D, Wayne State University
Fengzhao Qianqi
Undergraduate

Ph.D, Brandeis university

Postdoc, Harvard University

Shen Haosheng
Undergraduate
Ph.D, National University of Singapore
Liang Chunhui
Graduate
Assistant Professor,Shandong University
Xu Tengyan
Graduate
Postdoc, Westlake University
Chen Yaoxia
Graduate
 
Zheng Debin
Graduate
The General Hospital of the People's Liberation Army
Shang Yuna
Graduate
Associate Professor,Tianjin Normal University
Li Can
Master
 
He Shuangshuang
Master
 
Shi Fang
Master
 
Yi Linan
Master
 
Ren Xinrui
Master
 
Wang Jingyu
Graduate
Lecturer, Tianjin Medical University
Miao Xiaoming
Master
Ph.D, University of Groningen
Bian Meijie
Master
Dongnan hengsheng, Tianjin
Han Aitian
Master
 
Hu Yawen
Master
Ping An Bank Co., Ltd
Zhang Lushuai
Master
 
Gao Zhengfeng
Master
 
Yan Xiaorong
Master
 
Fan Chuang
Master
 
Zhang Yingying
Undergraduate